Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

Gayrimenkul sermaye iradı nedir sorusunun yanıtını detayları ile haberimizde görebilirsiniz. İşte tüm detayları ile gayrimenkul sermaye iradı nedir sorusunun

26 Şubat 2016
Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

Gayrimenkul sermaye iradı nedir sorusunun yanıtını detayları ile haberimizde görebilirsiniz. İşte tüm detayları ile gayrimenkul sermaye iradı nedir sorusunun yanıtı…

Gayrimenkul sermaye iradı nedir sorusuna şöyle yanıt verebiliriz; Gelir Vergisi’nin 70. Maddesinde sayılan mal ve hakların gerçek kişiler tarafından kiraya verilmesinden sağlanan gelirlere denir.

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 2016 İSTİSNA TUTARI NE KADAR?
Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2016 yılı için istisna tutarı 3 bin 800 TL olarak belirlendi. Kira gelirinin 3 bin 800 TL’yi aşması halinde Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) beyannamesi veriliyor. 3 bin 800 TL’yi aşmayanlar beyanname vermek zorunda değil.

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNDE ÖDENECEK VERGİ NE ZAMAN VE NEREYE YATIRILIYOR?
Mükellefler hesaplanan verginin tamamını Mart ayında ödeyebilecekleri gibi isterlerse Mart ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksitte de ödeyebiliyor. Mükellefler beyannamelerini verdikten sonra tahakkuk eden vergilerini Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi üzerinden kredi kartıyla, en yakın vergi dairesine giderek, internet bankacılığı aracılığıyla veya anlaşmalı banka şubelerinden ödeyebilirler.

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİYOR?
Gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi her yıl 1-25 Mart tarihleri arasında veriliyor.

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ ZAMANINDA VERİLMEZSE NE OLUR?
Beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda pişmanlık talepli veya kanuni süresinden sonra beyanname verilebiliyor.
• Pişmanlık Talepli Verilen Beyanname: Elde etmiş olduğunuz kira gelirleriniz ile ilgili beyannamenizi beyan döneminde beyan etmediyseniz 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 371. Maddesinde yer alan pişmanlık ve ıslah hükümlerinden faydalanarak beyannamenizi pişmanlık talepli olarak verebilirsiniz. Ancak; ödenecek verginiz çıkmaması halinde pişmanlık talepli olarak beyanname veremezsiniz. Bu durumda "Kanuni Süresinden Sonra" beyanname verebilirsiniz.
• Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanname: Elde etmiş olduğunuz kira gelirleriniz ile ilgili beyannamenizi beyan döneminde beyan etmediyseniz vereceğiniz beyanname kanuni süresinden sonra verilen beyannamedir.

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 70.MADDESİNDEKİ MAL VE HAKLAR
• Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:
1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;
2. Voli mahalleri ve dalyanlar;
3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;
4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;
5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);
6. Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır);
7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;
8. Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Ev alıp satacakların dikkatine!

Ev alıp satacakların dikkatine!

Gayrimenkulde başlayan yeni dönemle birlikte evini internetten satanlar çift koldan takip edilecek.

05 Temmuz 2017


Temyiz Nedir?

Temyiz Nedir?

Temyiz, bir mahkeme tarafından alınan kararda usulsüzlük ya da anayasaya aykırılık şüphesi duyulduğu

03 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat