Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nden Satılık 35 Arsa

Şehitkamil Belediyesi Umut mahallesinde 10, Burak mahallesinde 25 olmak üzere toplam 35 arsasını ihaleye çıkarıyor...

29 Nisan 2016
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nden Satılık 35 Arsa Şehitkamil Belediyesi Umut mahallesinde 10, Burak mahallesinde 25 olmak üzere toplam 35 arsasını ihaleye çıkarıyor...

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 35 arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsalar Umut mahallesi ve Burak mahallesinde yer alıyor.

Umut mahallesinde yer alan 10 adet arsanın toplam muhammen bedeli 16 milyon 242 bin 992 TL olarak belirlendi. Arsaların ihalesi 11 Mayıs 2016 tarihinde saat 14:30'da Şehitkamil Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Teklif edilen bedelinen az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdirBurak mahallesinde yer alan 25 arsanın muhammen bedeli ise 5 milyon 966 bin 319 TL olarak belirlendi. Satışı yapılacak olan arsaların ihalesi 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14:30'da Şehitkamil Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Dernek veya Meslek Odası olarak ilan tarihinden önce kurulmuş olduğuna dair tüzel kişiliğe ait belgeler;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
3 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
4 - İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
5 - Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
6 - Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.