Gaziemir Belediyesi'nden Satılık İşyeri

25 Ağustos 2016
PAYLAŞ
Gaziemir Belediyesi'nden Satılık İşyeri
Gaziemir Belediyesi 608,83 metrekarelik dubleks işyerini 4.5 milyon TL'ye satışa sunuyor...

Gaziemir Belediyesi Gazi mahallesinde yer alan dubleks işyerini satışa çıkarıyor. 70 ada 20 parselde kayıtlı olan işyerinin zemin katı 268,88 metrekare, 1. katı ise 339,95 metrekare büyüklüğe sahip.

Muhammen bedeli 4 milyon 500 bin TL olan işyerinin ihalesi 8 Eylül 2016 tarihinde saat 11:00 gerçekleşecek. İhale Gaziemir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

35 bin TL geçici teminat istenen işyerinin ihale dökümanı Gaziemir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir ya da 100 TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye katılmak için gereken belgeler;

a) Teklif Mektubunu içeren iç zarf
b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
d) Kanuni ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)
e) Türkiye de tebligat için adres göstermesi.
f) Nüfus Sureti
g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi
h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.
ı) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

"Gaziemir Belediyesi'nden Satılık İşyeri" haberine ait yorum yok

Yorum Yap