Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Satılık Arsa

Gaziosmanpaşa Belediyesi Merkez mahallesinde yer alan 725 metrekarelik arsasını 8 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

04 Ağustos 2016
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Satılık Arsa Gaziosmanpaşa Belediyesi Merkez mahallesinde yer alan 725 metrekarelik arsasını 8 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Gaziosmanpaşa Belediyesi Merkez mahallesi Hastane Sokak'ta yer alan boş arsasını satışa çıkarıyor. 725 metrekare alana sahip olan arsa Hüdaverdi Sokak ve Hacı Hasan sokaklara cepheli olarak yer alıyor.

1943 ada 5 parselde kayıtlı olan arsa 1/1000 ölçekli Tem Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında (UİP-6963) Yönetim Merkezi Sosyal Kültürel Tesisi alanında kalmakta olup ancak, 18.03.2016 t.t.'li NİP-4380,22 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Özel Sosyal Altyapı (Özel Sağlık Tesisi Yer Alabilir) alanına alınmıştır.

Satışa söz konusu arsanın muhammen bedeli 8 milyon 700 bin TL olarak belirlendi. Arsanın ihalesi 25 Ağustos 2016 günü saat 14:30'da gerçekleşecek. İhale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhaleye dair şartname bin TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a)Teklif Mektubunu havi iç zarf
b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,
c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekaleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
d) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküsü,
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz aslını sunmak,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge
h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum şeklinde imzalanması,
i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Country Plus Corridor'da Hemen Teslim!

Country Plus Corridor'da Hemen Teslim!

Bir FRH Yapı - ORN Yapı ortaklığı projesi olarak hayata geçen Country Plus Corridor, İzmir Menemen'd

28 Nisan 2017


Mindoza'da Hemen Teslim Villalar!

Mindoza'da Hemen Teslim Villalar!

Bir Proses Mimarlık projesi olarak hayata geçen Mindoza, Muğla Bodrum'da yükseliyor. Projede konutla

28 Nisan 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Bilgili Holding
  • Dumankaya inşaat
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Ağaoğlu inşaat
  • Sur Yapı
  • Polat inşaat
  • Mandarins Gayrimenkul İnşaat