Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İmar Planı Askıda

13 Nisan 2016
PAYLAŞ
Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İmar Planı Askıda

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi, İbrahim Hayırlıoğlu ile Sefa Caddesi arasında kalan 6.85 hektarlık alana ait 2 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı...

İstanbul Avrupa Yakası Gaziosmanpaşa’da Mevlana Mahallesi, ibrahim Hayırlıoğlu Caddesi ile Sefa Caddesi arasında kalan 6.85 hektarlık kısma ait 2 paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı.

PLAN NOTLARI
1. Planlama alanında uygulama ilçe belediyesince onaylanacak kentsel tasarım projesi ve avan proje doğrultusunda yapılacaktır.

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin silüete ilişkin 13 Ocak 2012 tarih ve 173 sayılı meclis kararı ile 12 Eylül 2012 tarih ve 1823 sayılı meclis kararlarına uyulacaktır.

3. Arazi kazı dolgu yapılarak düzenlenebilir, düzenlenmi zemin tabi zemin kabul edilecektir.

4 Planlama alanında +/-0.00 kotu, kentsel tasarım projesinde belirlenecektir.

5. İmar uygulama sınırları içerisinde yer alan donatılar kamu eline geçmeten uygulama yapılamaz.

6. B plan kapsamında deprem yönetmeliği, sığınak yönetmeliği, otopark yönetmeliği, İski yönetmeliği, su kirliliği kontrol yönetmeliği ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

7. 5378 sayılı engelliler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında planlama alanında yer alacak kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulacaktır.

8. Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen sağlık güvenli sapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine ve TSE tarafından belirlenmiş standartlara uyulacaktır.

9. Şehir içi yollarda bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri tasarımına ve yapımına dair yönetmelikte belirtilen hususlara uyulacaktır.

10. Uygulama aşamasında zemin etüd raporları hazırlanacak olup, raporlarda belirtilen hususlara uyulacaktır.

Plan notlarının devamı için tıklayınız

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İmar Planı Askıda" haberine ait yorum yok

Yorum Yap