Gemlik Mal Müdürlüğü 2 Arsasını Satışa Çıkarıyor

23 Kasım 2015
PAYLAŞ
Gemlik Mal Müdürlüğü 2 Arsasını Satışa Çıkarıyor

Gemlik Mal Müdürlüğü mülkiyeti yüzde yüz hazineye ait 2 arsayı satışa çıkarıyor...

Gemlik Mal Müdürlüğü Kurşunlu Mahallesi, Çiftlik Mevkiide yer alan 2 farklı arsayı satışa çıkardı.

23 Aralık 2015'te yapılacak olan Gemlik Mal Müdürlüğü arsa ihalelerinden biri 10:30, diğeri ise 11:00'de gerçekleşecek.

ARSA

İHALE DETAYLARI
Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu ve teminat mektubu (teminat mektupları idare ilgili bankaya teyit ettirilecektir.) Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2015 yılı içerisinde alman sicil kaydı, faaliyet belgesi, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya imza beyanı ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Taşınmaz mal satışında KDV alınmayacaktır.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Gemlik Mal Müdürlüğü 2 Arsasını Satışa Çıkarıyor" haberine ait yorum yok

Yorum Yap