GMSİ Hesaplama 2015

Kira geliri olanların ödemesi gereken kira geliri vergisi GMSİ hesaplama işlemiyle belirleniyor. İşte GMSİ Hesaplama 2015 işlemi...

11 Haziran 2015
GMSİ Hesaplama 2015

Kira geliri olanların ödemesi gereken kira geliri vergisi GMSİ hesaplama işlemiyle belirleniyor. İşte GMSİ Hesaplama 2015 işlemi...

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” (GMSİ) olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracılarıdır.

Kira gelirine konu mal ve haklar, Gelir Vergisi Kanununun 70'inci maddesinde tanımlanmıştır :

- Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,

- Voli mahalleri ve dalyanlar,

- Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,

- Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,

- Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve
bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,

- Telif hakları,

- Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,

- Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri olarak ifade edilmektedir.

-

GMSİ Hesaplama 2015

-

KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ

Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir.

GMSİ Hesaplama 2015

GMSİ Hesaplama işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 'İnternet Vergi Dairesi' başlıklı sayfada yapılabilmektedir. GMSİ hesaplama işlemi yapabilmek için www.intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_HSP_GMSI adresini ziyaret edebilirsiniz.

KİRA GELİRİNİN BEYAN EDİLMESİ

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

- Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2014 yılı
için 3.300 lira) aşanlar,

- İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2014 yılı için 27 bin lira) aşanlar, (Beyanname verme sınırı olan 27.000 liranın aşılıp aşılmadığının
tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)

- Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2014 yılı için 1400 lira) aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir.

Vergi kesintisine ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirlerinin beyanında (Örneğin, basit usuldeki mükellefe kiraya verilen işyerinden elde edilen kira gelirlerinde olduğu gibi), 1.400 liralık tutar bir istisna olmayıp, 11 beyanname verme sınırıdır. Bu tutarı aşan bir işyeri kira geliri olduğunda
tamamı beyan edilecektir.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekmektedir. Beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanacaktır. Küçük ve kısıtlıların mükellef olması durumunda bunlar adına verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamesi veli, vasi veya kayyum tarafından imzalanır.

Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir.

-

GMSİ Hesaplama 2015

-

Yukarıda belirtilen GMSİ Hesaplama 2015 hakkındaki bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı kaynak alınarak hazırlanmıştır. GMSİ hesaplama işlemi yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Konutta KDV indirimi ne zaman bitiyor?

Konutta KDV indirimi ne zaman bitiyor?

İnşaat sektöründe yapılan düzenleme ile vergi oranları düşürülmüştü. Peki, konutta KDV indirimi ne z

10 Eylül 2017


Konut kredisi faiz oranları güncellendi

Konut kredisi faiz oranları güncellendi

Eylül 2017'de konut kredisi faiz oranları bazı bankalarca güncellendi. İşte güncel haliyle konut kre

10 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.