Göl Panorama Evleri İmar Planı Askıda

20 Mayıs 2016
PAYLAŞ
Göl Panorama Evleri İmar Planı Askıda
Hakkında daha önce yürütmeyi durdurma kararı çıkan Göl Panorama Evleri’ne ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği askıya çıktı...

Daha önce hakkında yürütmeyi durdurma kararı çıkan Göl Panorama Evlerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı.

Emlak Konut GYO güvencesiyle Bema İnşaat tarafından hayata geçirilen Göl Panorama projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre yürütmeyi durdurma kararının icaplarına yerine getirmeye yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bakanlık tarafından onaylandı.

20 Mayıs 2016’da askıya çıkan Göl Panorama Evleri imar p lanı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 18 Haziran 2016’da askıdan inecek.

ASKI DUYURUSUNUN TAM METNİ
“Bakanlığımızın 17.05.2016 tarih ve 8199 sayılı yazısı ile, İstanbul İli, Kapadık Mahallesi 386 ada 5 no.lu parseli kapsayan alanda (Eski 557 parsel) Danıştay 6. Daire Başkanlığı tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının icaplarının yerine getirilmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Bakanlığımızca incelenerek, gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca tadilen ve re’sen 11/05/2016 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 20.05.2016-18.06.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır”

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Göl Panorama Evleri İmar Planı Askıda" haberine ait yorum yok

Yorum Yap