Göl Panorama Evleri İmar Planı Askıya Çıktı

Göl Panorama Evleri imar planları askıya çıkarıldı. Planlar bugünden itibaren 30 gün boyunca askıda kalacak...

26 Ağustos 2016
Göl Panorama Evleri İmar Planı Askıya Çıktı Göl Panorama Evleri imar planları askıya çıkarıldı. Planlar bugünden itibaren 30 gün boyunca askıda kalacak...

Göl Panorama Evleri projesinin üzerinde yükseldiği İstanbul Avcılar Kapadık mahallesi eski 557 parsele ilişkin hazırlanan imar planı 11 Mayıs 2016 tarihinde onaylanmış ve 20 Mayıs ile 18 Haziran tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı.

İstanbul Avcılar Kapadık mahallesi eski 557 ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan açıklama raporunda değişiklik yapıldı.

Raporda “Ayrıca; Planlama alanının güneyinde 85.250m² alanlı “Belediye Hizmet Alanı”nın planlı olduğu, bu alanın bölgenin bütününe hizmet edecek büyüklükte ve yeterlikte olduğu; bununla birlikte Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5.maddesinde Belediye Hizmet Alanları tanımında; “…gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler…” yapılabileceği hükmüne göre bu alan içinde Sosyal Kültürel Tesis ihtiyacının da karşılanabileceği değerlendirilmiştir.” hükmünün kaldırılmasına karar verildi.

Bununla beraber parselin 20 Eylül 2013 tarihinde “Rezerv Yapı Alanı”ndan çıkarılması sebebiyle plan açıklama raporunda düzeltme yapılması suretiyle, anılan planın Plan Açıklama Raporlarının Plan Değişikliği Onama Sınırı içinde kalan kısımları 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi uyarınca onaylanmış, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporlarındaki Plan Değişikliği Onama Sınırı dışında kalan kısımları kesinleştiği bildirildi.

Göl Panorama Evleri imar planı 26 Ağustos 2016 ile 24 Eylül 2016 tarihleri arasında 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde yeniden askıya çıkarıldı.

İMAR PLANI RAPORLARI İÇİN TIKLAYINIZ


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat