Gümüşhane'ye Alışveriş Merkezi İçin Düğmeye Basıldı

Gümüşhane Belediyesi alışveriş merkezinin yapılması ve 30 yıl işletilmesi işini ihaleye çıkarıyor...

13 Ağustos 2016
Gümüşhane'ye Alışveriş Merkezi İçin Düğmeye Basıldı Gümüşhane Belediyesi alışveriş merkezinin yapılması ve 30 yıl işletilmesi işini ihaleye çıkarıyor...

Gümüşhane Belediyesi alışveriş merkezi projesini yap işlet devret modeliyle ihaleye çıkarıyor. Alışveriş merkezinin tamamlanmasından sonra yüklenici proje alanında bulunan ticari alan ve otopark alanın kullandırılmasından dolayı elde edeceği gelirlerden belediyeye pay vermek suretiyle 30 yıl AVM'yi işletecek.

Muhammen bedeli 29 milyon 26 bin TL olan alışveriş merkezinin ihalesi 26 Ağustos 2016 günü saat 14:00'da Gümüşhane Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak.

Gümüşhane Alışveriş Merkezi'nin Yapılacağı Alan



İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; Gümüşhane Belediyesi adına alınmış 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 27.maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu,
b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
c) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler İçin),
d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek Kişiler İçin),
e) Noter tasdikli imza sirkülerini,
f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
g) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
i) Tüzel kişi olması halinde; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
j) Vekaleten İhaleye Katılma Halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
k) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
l) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, en az 70.000 m² organize ticaret birimleri tesisi ile ticari alan tesisi yatırımı, geliştirmesi ve yönetimi yaptığını belgelemelidir. İstekli, Türkiye’de ve/veya yurt dışında alışveriş merkezi ve/veya benzeri organize ticaret birimleri tamamladığı işlere dair deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan anlaşmaları veya projelerin inşaat sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fes olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir. )
m) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın) Mali durum bildirisi ve belgeler. Bankalar nezdinde, tahmini bedelin (Şartnamenin 5. Maddesinde belirtilmiştir.) en az % 25’i (yüzdeyirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat kredisini gösteren, Banka Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu
n) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belge aslı (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)
o) Şartname Bedeli 300,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Akın 688 Eryaman daireleri 155 bin TL’den başlıyor

Akın 688 Eryaman daireleri 155 bin TL’den başlıyor

Ankara Etimesgut’ta hemen teslim olanağı sunan Akın 688 Eryaman projesi 155 bin TL’ye ev sahibi olma

19 Eylül 2017


TGM Trend Gayrimenkul: İstanbul'da her gün 350 aile taşınıyor

TGM Trend Gayrimenkul: İstanbul'da her gün 350 aile taşınıyor

TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun, sıfır eve geçişlerde en düşük oranın temmuz ve ağu

19 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat