Güngören Sanayi Mahallesi İmar Planı Değişikliği Askıda

İstanbul Güngören'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

04 Nisan 2016
Güngören Sanayi Mahallesi İmar Planı Değişikliği Askıda

Güngören Sanayi Mahallesi 67 ada 33 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 15 Ocak tasdik tarihli plan tadilatı askıya çıktı....

Güngören Sanayi Mahallesi 76 ada, 33 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 15 Ocak 2016 tarih tasdikli plan tadilatı askıya çıktı.

4 Nisan’da askıya çıkan Güngören Sanayi Mahallesi imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 3 Mayıs 2016’da askıdan inecek.

PLAN NOTLARI
1. Plan tasdik sınırı 12 pafta 67 ada 20 ve 22 sayılı parselleri içermekte olup 20 parsel planda işli olduğu şekliyle kısmen (1896 metrekare)ticaret +hizmet kısmen de park alanı. 22 parselin ise imar istikamet sınır içerisinde kalan kısmı park alanıdır.
2. Ticaret+hizmet alanındaki yapılamşa koşulları 26 bin metrekarelik yoldan 10 metre 15 bin metrekarelik yoldan 8 metre diğer cephelerden 5 mtre yapı çekme mesafesi bırakılmak şartıyla blok nizam H: 13.50 metre (4 kat)
3. Kamu eline geçmesi gereken alanlar, ilçe belediyesi eline geçmeden uygulama yapılamaz.
4. 1/1000 ölçekli plan onanmadan uygulama yapılamaz. Ancak 1/5000 ölçekli plana göre ifraz yapılabilir.
5. 67 ada 20 parseldeki trafo alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar plaın aşamasında, alınacak ilgili kurum görüşü doğrultusunda, 22 parsel içerisinde belirlenecek bir alanda düzenlenecektir.
6. İlgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.
7. Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik ETÜT raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır.
8. Açıklanmayan hususlarda Meri plan ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.
9 Parselin kamuya terk edilmesi gereken kısımları ile ilgili işlemler 1/1000 ölçekli plandan istikamet alınarak 1/5000 ölçekli plan üzerinden yapıllamtadır. Ticaret+hizmet alanında kalan kısmında 1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.

PLAN TADLATI

Güngören Sanayi Mahallesi imar planı detayları için tıklayınız

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.