Halkalı Toplu Konut Alanı İmar Planı Yeniden Askıda

25 Şubat 2016
PAYLAŞ
Halkalı Toplu Konut Alanı İmar Planı Yeniden Askıda

Halkalı toplu konut alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planları yeniden askıya çıktı. İşte detayları…

Halkalı toplu konut alanı sınırlarında kalan 842 Ada 44 parsele ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2(ğ) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca NİP-13780,1 ve UİP-13783,1 plan işlem numarası ile 19.02.2016 tarihinde tadilen re’sen onaylandı.

İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 24 Nisan 2018’de toplu konut alanı ilan edilen Atakent Halkalı toplu konut alanı 7 bin 75,89 metrekare alanı kapsıyor.

PLAN NOTLARI
1. Plan değişikliği onama sınırı içerisinde cami alanında E:1.00, Yençok: serbesttir. Bu alan içerisinde cami, arşiv birimleri ile açık/kapalı otopark yapılabilir. Taks ve çekme mesafeleri hazırlanacak olan projeye göre belirlenecek olup bu doğrultuda avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
2. Planlama alanı içindeki ticaret alanında E:0.75 Yençok:4.5 metredir.
3. Otopark alanı açık otopark alanı olarak kullanılacaktır.
4. Belirlenemeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Halkalı Toplu Konut Alanı İmar Planı Yeniden Askıda" haberine ait yorum yok

Yorum Yap