Hatay Samandağ'da Toplu Konut Yapım İşi İhaleye Çıkıyor

09 Ağustos 2016
PAYLAŞ
Hatay Samandağ'da Toplu Konut Yapım İşi İhaleye Çıkıyor
Hatay Samandağ Toplu Konut projesi 25 Ağustos'ta ihaleye çıkıyor...

Samandağ Belediyesi, Hatay Samandağ'da Zeytunlu mahallesi 429 parseldeki arsa üzerine Toplu Konut yapım işini ihaleye çıkarıyor. İhale 25 Ağustos 2016 günü saat 14:00'da Samadağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.

22 bin 428 metreare konut inşaat alanına sahip olan işin tahmini bedeli KDV hariç 17 milyon 736 bin 562,50 TL olarak belirlendi. Toplu Konut projesinin 540 günde tamamlanması hedefleniyor.

İnşaata ait imar durumu (harçlar, ücretler, vs.), yapı ruhsatı (fenni mesuller, fenni mesul sicil durum belgeleri, inşaatla ait her türlü iş ve işlemler, harçlar, otopark ücretleri ve diğer ücretler vs.), yapı kullanma izin belgesi (Vergi Dairesi, SGK, her türlü harçlar, ücretler vs.), kat mülkiyeti (her türlü evrak ve işlemler, harçlar ücretler vs.) iş ve işlemleri ile masrafları, abonelikleri yüklenici tarafından ödenmesi öngörülüyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.
D. İmza sirküleri vermesi
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

"Hatay Samandağ'da Toplu Konut Yapım İşi İhaleye Çıkıyor" haberine ait yorum yok

Yorum Yap