İBB Beykoz Çubuklu'daki Restoranını Kiraya Veriyor

İBB Beykoz Çubuklu'daki bin 900 metrekarelik cafe restoranını kiraya veriyor. İhale 3 Ağustos'ta saat 13:00'da gerçekleşecek...

23 Temmuz 2016
İBB Beykoz Çubuklu'daki Restoranını Kiraya Veriyor İBB Beykoz Çubuklu'daki bin 900 metrekarelik cafe restoranını kiraya veriyor. İhale 3 Ağustos'ta saat 13:00'da gerçekleşecek...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Çubuklu'da 195 ada 3 parselde kayıtlı olan cafe restoranını 3 yıllığına kiraya çıkarıyor.

İBB'nin Beykoz'daki cafe restoranı 340 metrekare kapalı alan, bin 560 metrekare açık alan olmak üzere toplam bin 900 metrekare alana sahip.

3 yıllığına kiralanacak olan cafe restoranın ihalesi 3 Ağustos 2016 tarihinde saat 13:00'da yapılacak. İhale İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda gerçekleşecek.

İhale şartnamesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü'nden ücretsiz görülebilir ya da bin TL karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Gerçek kişinin Kanuni İkametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul'da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
i) Gelirler Müdürlüğü' nden "Borcu Yoktur Belgesi"
j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.