İBB Kağıthane Arsasını Satışa Çıkarıyor

İBB Kağıthane Cendere'de yer alan arsasını 22 Haziran'da satışa çıkarıyor...

01 Haziran 2016
İBB Kağıthane Arsasını Satışa Çıkarıyor İBB Kağıthane Cendere'de yer alan arsasını 22 Haziran'da satışa çıkarıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan arsasını satışa çıkarıyor. Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde 7027 ada 2 parselde yer alan arsa bin 426 metrekare büyüklüğe sahip. Eğitim Bilişim ve Teknoloji Alanı olarak gözüken arsanın 96244/240000 oranında hissesi satılacak.

Muhammen bedeli 6 milyon 290 bin 350 TL olan arsanın ihalesi 22 Haziran 2016 tarihinde saat 13:00'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak. İhale şartnamesi 100 TL karşılığında İBB Emlak Müdürlüğü'nden alınabilir ya da aynı adresten ücretsiz görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
d-a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) ’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
e) Tüzel kişiler için imza sirküleri,
e-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosloğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
e-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat
h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


SGK taşınmazlarının satışıyla ilgili yeni yönetmelik yayımlandı

SGK taşınmazlarının satışıyla ilgili yeni yönetmelik yayımlandı

SGK taşınmazlarının satışlarıyla ilgili yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yür

20 Kasım 2017


Tuzla Belediyesi 8.8 milyon TL’lik arsasını satacak

Tuzla Belediyesi 8.8 milyon TL’lik arsasını satacak

Tuzla Belediyesi, Aydıntepe Mahallesi’nde konumlanan arsasını ihale yoluyla satışa sundu.

20 Kasım 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.