İBB Tuzla Arsasını Satışa Çıkarıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyeti belediyeye ait Tuzla’daki 4 bin 218,04 metrekare arsayı 25 Mayıs’ta satışa çıkarıyor...

10 Mayıs 2016
İBB Tuzla Arsasını Satışa Çıkarıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyeti belediyeye ait Tuzla’daki 4 bin 218,04 metrekare arsayı 25 Mayıs’ta satışa çıkarıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kendi mülkiyetine ait Tuzla’daki arsasını satışa çıkarıyor.

5819 ada, 2 parselde kayıtlı olan İBB Tuzla arsası 4 bin 218,04 metrekare büyüklüğe sahip.

Ticaret hizmet alanı imarlı arsa 25 Mayıs saat 13:00’da 1 milyon 750 bin 300 TL muhammen bedel ile satışa çıkıyor.

İBB Tuzla ihalesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı encümen salonu Saraçhane/İstanbul adresinde yapılacak.

İHALE İLANININ TAM METNİ
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1 - Encümen Kayıt No            :  1641
2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     :
a) İli                                        :  İstanbul
b) İlçesi                                   :  Tuzla
c) Cinsi                                   :  Arsa
d) Pafta No                             :  ---
e) Ada No                               :  5819
f) Parsel No                            :  2
g) Yüzölçümü                         :  4.218,04 m²
h) Satılacak Hisse Oranı         :  433/2400
ı) Halihazır                              :  Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok
k) İmar Durumu                     :  Ticaret Hizmet Alanı
l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Merkez Mah. Kazım Karabekir Cad.
3 - Muhammen Bedeli            :  1.750.300.-TL
4 - Geçici Teminatı                 :  52.509.-TL
5 - İhale Tarihi ve Saati           :  25 Mayıs 2016 - 13:00
6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL
                                                  Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07
9 - Şartname Bedeli                :  500.-TL
10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
d) İmza sirküleri,
d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.
11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


İMOTİM ‘her gün mobilya fuarı’ konseptiyle kapılarını açtı

İMOTİM ‘her gün mobilya fuarı’ konseptiyle kapılarını açtı

Bursa’da 'her gün mobilya fuarı' konseptiyle hayata geçirilen İnegöl Mobilya Ticaret Merkezi “İMOTİM

12 Eylül 2017


“Kapanan AVM’ler milli serveti heba ediyor”

“Kapanan AVM’ler milli serveti heba ediyor”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken AVM’lerle ilgili görüş bildirdi. Palandöken, sadece Ankara’da

12 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat