İBB'den Eyüp’te Satılık Arsa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Eyüp’teki arsasını 25 Mayıs’ta satışa çıkarıyor...

10 Mayıs 2016
İBB'den Eyüp’te Satılık Arsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Eyüp’teki arsasını 25 Mayıs’ta satışa çıkarıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eyüp’teki 649.74 metrekare konut imarlı arsasını satışa çıkarıyor.

İBB Eyüp arsa ihalesi 25 Mayıs 2016 saat 13:00’da yapılacak. İhale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı encümen salonu Saraçhane/İstanbul adresinde gerçekleşeçek.

1 milyon 231 bin 850 TL muhammen bedel ile satışa çıkacak olan İBB Eyüp arsa ihalesinde 36 bin 955,50 TL geçici teminat bedeli alınıyor.

İHALE METNİ
1 - Encümen Kayıt No            :  1597
2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     :
a) İli                                        :  İstanbul
b) İlçesi                                   :  Eyüp
c) Cinsi                                   :  Arsa
d) Pafta No                             :  ---
e) Ada No                               :  747
f) Parsel No                            :  33
g) Yüzölçümü                         :  649.74 m²
h) Satılacak Hisse Oranı         :  24637/32487
ı) Halihazır                              :  İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok
k) İmar Durumu                     :  Konut Alanı
l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Alibeyköy (Karadolap) Mah. Gül Sok.
3 - Muhammen Bedeli            :  1.231.850.-TL
4 - Geçici Teminatı                 :  36.955,50 TL
5 - İhale Tarihi ve Saati           :  25 Mayıs 2016 - 13:00
6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL
                                                  Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07
9 - Şartname Bedeli                :  500.-TL
10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
d) İmza sirküleri,
d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.
11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25  34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


 İBB Sultangazi'de açık teklifle arsa satacak

İBB Sultangazi'de açık teklifle arsa satacak

İBB, Sultangazi’deki 600 metrekare konut ve ticaret imarına sahip arsasını ihale yoluyla satışa çıka

22 Ocak 2018


Horizon Life Beytepe 675 bin TL’ye 4+1 fırsatı

Horizon Life Beytepe 675 bin TL’ye 4+1 fırsatı

Koz Group imzalı Horizon Life Beytepe Ankara Çankaya’da 675 bin TL’de 4+1 konutlarında hemen teslim

20 Ocak 2018


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum