İBB'den Tuzla'da 1.8 Milyon TL'ye Satılık Arsa

06 Mayıs 2016
PAYLAŞ
İBB'den Tuzla'da 1.8 Milyon TL'ye Satılık Arsa
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tuzla'daki arsasını 25 Mayıs'ta ihaleyle satışa çıkarıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan arsasını satışa çıkarıyor. Tuzla Merkez mahallesi Ergül Sokak'ta bulunan arsa bin 170 metrekare alana sahip.

Muhammen bedeli 1 milyon 863 bin 510 TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 25 Mayıs 2016 tarihinde saat 13:00'da gerçekleşecek. İhaleye dair şartname 600 TL karşılığında Mesken Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı encümen salonunda yapılacak ihaleye katılacak kişilerden;

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
d) İmza sirküleri,
d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi isteniyor.


"İBB'den Tuzla'da 1.8 Milyon TL'ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap