İBB’den Tuzla’da Konut İmarlı Satılık Arsa!

İstanbul Tuzla'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

06 Ağustos 2015
İBB’den Tuzla’da Konut İmarlı Satılık Arsa!

İBB, İstanbul'un Tuzla bölgesinde 7 bin 500 metrekarelik büyüklüğe sahip arsayı 16 milyon 974 muhammen bedelle satışa çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, portföyünde bulunan değerli arsaları satmaya devam ediyor. 7 bin 544 metrekare büyüklüğe sahip konut alanı imarlı arsa için 16 milyon 974 bin liralık bedel koyan İBB, arsa ilanını yayımlandı. Satış sürecinde geçici teminat bedeli 509 bin 220 lira olacak. Tuzla'da 7.5 dönüm büyüklüğündeki arsaya yapılacak teklifler için son tarih ise 26 Ağustos olarak belirlendi.

İnşa edilen dev marinayla değeri bir anda artan Tuzla'nın Şifa Mahallesi sınırlarında kalan imarlı arsanın üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmuyor. İTÜ Tuzla Kampüsü'ne yakınlığıyla dikkat çeken arsa için son teklif verme tarihi 26 Ağustos 2015 günü saat 13.00 olarak açıkladı.

ibb-tuzla-arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı ilanda şu bilgiler yer alıyor :

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından;

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No : 2591

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler

a) İli : İstanbul
b) İlçesi : Tuzla
c) Cinsi : Tarla
d) Pafta No : 1
e) Ada No : ---
f) Parsel No : 712
g) Yüzölçümü : 7.544 m²
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı
i) Halihazır : Boş
j) İmar Durumu : Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez (Şifa) Mah. Rauf Orbay Cad.

3 - Muhammen Bedeli : 16 milyon 974 bin TL

4 - Geçici Teminatı : 509 bin 220 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati : 26 Ağustos 2015 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 - Fatih/İSTANBUL
Tel: 0 212 455 33 88
Fax: 0 212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli : 100 TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

d - a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d - b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) ’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) İmza sirküleri,

e - a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e - b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

h) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (26 Ağustos 2015) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34124 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


İBB'den satılık 5 arsa

İBB'den satılık 5 arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim günü Eyüp, Şişli, Kurtköy ve Kartal'da bulunan 5 arsasını sat

24 Eylül 2017


Avlu Torbalı projesinde satışlar başladı

Avlu Torbalı projesinde satışlar başladı

İzmir Torbalı'da hayata geçirilecek Avlu Torbalı projesinde cazip fiyatlı konutların satışları başla

24 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat