İnebolu Limanı Özelleşiyor

Kastamonu İnebolu'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

04 Kasım 2015
İnebolu Limanı Özelleşiyor

Ankara Doğal Elektrik ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ), İnebolu Lİmanı'nın işletme hakkını 49 yıllığına devrediyor. Ayrıca bazı varlıkları da satışa çıkarıyor...

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ), İnebolu Limanı'nın işletme hakkını 49 yıllığına devrediyor.

ADÜAŞ İnebolu Limanı ihalesi 27 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:00'da yapılacak.

ADÜAŞ İnebolu Limanı'nın yanı sıra bazı varlıklarını da ihale yoluyla satışa çıkarıyor.
İşte satışa çıkan varlıkların listesi;

ihale

İHALE DETAYLARI
İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 - İhale konusu gruplardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla grup için de teklif verilebilir. Grup içindeki taşınmazların tamamı için tek teklif verilecektir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla grup için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.
3 - Yukarıdaki tabloda yer alan "Grup-1" ihalesine yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. Diğer grupların ihalelerine ise tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları ve gerçek kişiler katılabilir.
4 - Yukarıda yer alan "Grup-1" ihalesine katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması zorunlu olup Ortak Girişim Grubu olarak teklif verilmesi durumunda Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.
5 - İhale konusu gruplar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, son teklif verme tarihi olan 27.11.2015 Cuma günü saat 17:00'ye kadar kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T. Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla grup için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Varlık-Grup İsmi, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
7 - İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve son teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus son teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce duyurulur.
8 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
9 - İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı ve işletme hakkının verilmesi yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
10 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

HABER:Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Çin gökdelen inşaatında Amerika’yı geride bıraktı

Çin gökdelen inşaatında Amerika’yı geride bıraktı

Yıllarca gökdelen sayısı ile şampiyonluğu elinde tutan New York’u son 9 yılda inşa edilen gökdelenle

16 Ekim 2017


Dünyanın en pahalı evinin fiyatı düştü

Dünyanın en pahalı evinin fiyatı düştü

Dünyanın en pahalı evi olarak gösterilen Villa Les Cedres malikanesinin fiyatı 686 milyon dolar düşt

15 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.