İnegöl Belediyesi’nden 2 Milyon TL’ye Satılık Arsa

10 Aralık 2015
PAYLAŞ
İnegöl Belediyesi’nden 2 Milyon TL’ye Satılık Arsa

İnegöl Belediyesi 2 bin 251 metrekarelik arsasını 2 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

İnegöl Belediyesi Mahmudiye mahallesinde 2 bin 251 metrekarelik alana sahip olan tek katlı prefabrik binası ve arsasını satışa çıkarıyor. Toplam bedeli 2 milyon 26 bin 413 TL olan arsanın ihalesi 22 Aralık 2015 saat 14:00'da gerçekleşecek. İhale Sinanbey Mah. N.Doğrul Cad. No: 1 - İNEGÖL adresinde bulunan İnegöl Belediyesi Merkez Encümen Salonu'nda yapılacak. Satışa sunulan gayrimenkul 2 yıldan fazla süreyle, Belediye Mülkiyetinde olması nedeniyle, Katma Değer Vergisi’ne tabi olmayacak.

inegl

4 - İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;
4.1 - Tebligat adresi, kanuni ikametgah adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi.
4.1.1 - Gerçek Kişiler;
T.C. Kimlik Numarası ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” suretlerini ibraz edeceklerdir.
4.1.2 - Tüzel Kişiler;
Tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yer’in, Ticaret ve Sanayi Odasından 2015 yılı içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir.
5 - Vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.
6 - Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.
7 - İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinden ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli; 20,00.-TL. olup, İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale dokümanı almaları zorunludur.
8 - İhaleye katılmak isteyenler; 22.12.2015 Tarihi, Saat 13:30’a kadar İhaleyle ilgili istenen belgeleri dosya haline getirerek, Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlak Müdürlüğü Kira Servisine teslim etmek zorundadırlar.


"İnegöl Belediyesi’nden 2 Milyon TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap