İpotek Nasıl Kaldırılır Bilgileri

Krediler için teminat olarak gösterilen gayrimenkule konan ipotek nasıl kaldırılır ? İşte ipotek nasıl kaldırılır bilgileri

09 Nisan 2015
İpotek Nasıl Kaldırılır Bilgileri

Krediler için teminat olarak gösterilen gayrimenkule konan ipotek nasıl kaldırılır ? İşte ipotek nasıl kaldırılır bilgileri

Bir gayrimenkulün üzerine ipotek koyarak, doğmuş veya ileride doğacak borç için ilgili taşınmaz teminat olarak gösteriliyor.

Bankalarca veya kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen krediler için ipotek yapıldığı gibi, satıcının parasının tamamını alamadığı durumlarda, alınan borç için teminat istenildiğinde veya ticari faaliyetlerde teminat olarak göstermek için taşınmaz ipotek ettirilebiliyor.

İpoteğe konu olacak gayrimenkulün, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmiyor. Medeni Kanun gereğince, miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştiriliyor ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korunuyor.

Borç tamamen bittiğinde ipotek kaldırılabiliyor.Ücreti ödendiğine dair ipotek fek yazısı ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gidilerek tapudan da ipoteğin fek edilmesini talep edilebiliyor.

Tapuda ipotek kaldırma işlemi için temin edilmesi gereken bazı belgeler de bulunuyor.

-

İpotek Nasıl Kaldırılır Bilgileri

-

İpotek kaldırılması için gerekli belgeler :

- İpotek edilecek taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.

- Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, pasaportları veya avukat kimliği ile gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için Vergi Numaraları.

- Alacaklının iki, borçlunun bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları.

- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.

Tapu Sicil Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ev üzerindeki ipoteği resmi olarak tapudan da kaldırıyor.

İpotek nasıl kaldırılır bilgileri, mülküne ipotek konan bir malik için önemli bir artıdır.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Konutta KDV indirimi ne zaman bitiyor?

Konutta KDV indirimi ne zaman bitiyor?

İnşaat sektöründe yapılan düzenleme ile vergi oranları düşürülmüştü. Peki, konutta KDV indirimi ne z

10 Eylül 2017


Konut kredisi faiz oranları güncellendi

Konut kredisi faiz oranları güncellendi

Eylül 2017'de konut kredisi faiz oranları bazı bankalarca güncellendi. İşte güncel haliyle konut kre

10 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.