İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Kurtköy’de Satılık Arsa

İstanbul Kurtköy'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

24 Mart 2016
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Kurtköy’de Satılık Arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Pendik Kurtköy'deki arsasını satışa çıkarıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Pendik Kurtköy mahallesi Leyla Sokak'ta 7313 ada 11 parselde kayıtlı olan arsasını satışa çıkarıyor. 5 bin metrekare alana sahip olan arsanın muhammen bedeli 4 milyon 367 bin 100 TL, geçici teminat bedeli ise 131 bin 13 TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsanın ihalesi 6 Nisan 2016 tarihinde saat 13:00'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi encümen salonunda yapılacak. İhaleye dair şartname 100 TL karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı adreste ücretsiz görülebilir.

Söz konusu arsanın özellikleri;

a) İli : İstanbul
b) İlçesi : Pendik
c) Cinsi : Arsa
d) Pafta No : -
e) Ada No : 7313
f) Parsel No : 11
g) Yüzölçümü : 5000 m²
h) Satılacak Hisse Oranı : 43671/50000
i) Halihazır : Boş
j) İmar Durumu : Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : Kurtköy Mah. Leylak Sk.
3 - Muhammen Bedeli : 4.367.100.-TL
4 - Geçici Teminatı : 131.013.-TL

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” ,“Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
d-a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a)’ daki esaslara göre temin edecekleri belge,
e) Tüzel kişiler için imza sirküleri,
e-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
e-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat
h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesiHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.