İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık Arsa

İstanbul Eyüp'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

02 Mart 2016
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık Arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eyüp'te yer alan arsasını 1.2 milyon liraya satışa çıkarıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Eyüp'teki arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu arsa Rami Yeni mahallesi Boşnak Hüseyin sokak 302 ada 8 parselde yer alıyor. İmarda konut alanı olarak gözüken arsa 616 metrekare alana sahip.

İBB Eyüp arsasının muhammen bedeli 1 milyon 293 bin 600 TL, geçici teminatı ise 38 bin 808 TL olarak belirlendi. Satışa söz konusu arsanın ihalesi 23 Mart 2016 tarihinde saat 13:00'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhaleye dair şartname Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL adresindeki Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. İhale şartname bedeli ise 500 TL olarak belirlendi.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
2) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
3) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
3-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
4) İmza sirküleri,
4-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
4-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
5) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Ege Yapı Beyoğlu projesinde ön talep dönemi başladı

Ege Yapı Beyoğlu projesinde ön talep dönemi başladı

Ege Yapı'nın Hasköy'de hayata geçireceği Ege Yapı Beyoğlu projesinde ön talep toplanmaya başlandı. B

23 Eylül 2017


Resital Yenikent fiyatları 140 bin TL'den başlıyor

Resital Yenikent fiyatları 140 bin TL'den başlıyor

Ankara Sincan'da inşa edilen Resital Yenikent projesinde anahtar teslimlerine başlandı.

22 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat