İstanbul Deftardarlığı’ndan Satılık Villa ve Daire

01 Aralık 2015
PAYLAŞ
İstanbul Deftardarlığı’ndan Satılık Villa ve Daire

Bağdat Caddesi'nde bir daire ve Burhaniye'de tripleks villa toplam 4 milyon 800 bin TL muhammen bedelle 17 Aralık'ta satışa çıkarıyor...

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Suadiye Bağdat Caddesi'nde yer alan bir daireyi ve Üsküdar Burhaniye'de yer alan tripleks villayı satışa çıkarıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 17 Aralık 2015 tarihinde saat 14:15 saatinde gerçekleşecek.

Kadıköy Suadiye Bağdat Caddesi üzerinde bir binanın ikinci katında yer alan daire 2 milyon 900 bin TL'ye, Üsküdar Burhaniye'deki tripleks villa ise 1 milyon 900 bin TL'ye satılacak. Gayrimenkuller 5 yıl boyunca Emlak Vergisi'nde muaftır.

istanbul ihale

İhaleye katılacak kişilerin;

- Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

- Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.


"İstanbul Deftardarlığı’ndan Satılık Villa ve Daire" haberine ait yorum yok

Yorum Yap