İstanbul Defterdarlığı'ndan Çatalca'da Satılık Arsa

İstanbul Defterdarlığı İstanbul Çatalca'daki 2 arsasını 22 milyon 800 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

08 Ekim 2016
İstanbul Defterdarlığı'ndan Çatalca'da Satılık Arsa İstanbul Defterdarlığı İstanbul Çatalca'daki 2 arsasını 22 milyon 800 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğü Çatalca Muratbey'deki 2 arsasını satışa çıkarıyor. 1702 ada ve 1685 adada yer alan arsaların ihalesi 20 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecek.

1685 adada kayıtlı olan arsa 9 bin metrekare büyüklüğe sahip. İmarda konut alanı+yol olarak gözüken arsa için 7 milyon 200 bin TL isteniyor. Arsanın ihalesi saat 14:00'da yapılacak.1702 adada yer alan arsanın yüzölçümü ise 19 bin 500 metrekare. Konut alanında kalan arsanın muhammen bedeli 15 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. Arsa saat 14:30'da ihaleye çıkacak.İhaleye katılacakların geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile;
- Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini
- Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
- Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekiyor.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.