İşyeri Tapusu İçin Gerekli Evraklar!

14 Nisan 2015
PAYLAŞ
İşyeri Tapusu İçin Gerekli Evraklar!

İşyerlerinin alım satım işlerinde karşımıza çıkan işyeri tapusu için gerekli evraklar neler? İşte işyeri tapusu için gerekli evraklar ...

Dükkan ve ofis gibi işyerlerinin mülkiyet devir işlemleri tapu dairesinden yapılıyor. Randevu günü ve saatinde gerekli evraklar ile birlikte alıcı ve satıcının tapu dairesinde bulunması gerekiyor. İşte işyeri tapusu için gerekli evraklar...

İşyeri tapusu için gerekli evraklar :

Dükkan ve ofis gibi işyeri dahil tüm taşınmaz malların mülkiyet devir işlemleri tapu dairesinden yapılıyor. Tapu dairesine gitmeden önce, tapudan randevu alınması gerekiyor.

Randevu günü ve saatinde gerekli evraklar ile birlikte alıcı ve satıcının tapu dairesinde bulunması gerekiyor. İşyeri tapu devri işlemleri için alcı ev satıcıdan istenen evraklar şu şekilde sıralanıyor;

Tüzel kişilerden istenen işyeri tapusu için gerekli evraklar :

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalı,

- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Satıcıdan istenen işyeri tapusu için gerekli evraklar :

- Tapu aslı veya fotokopisi,

- 1 Resim,

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi,

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (emlakçı adına)

Alıcıdan istenen işyeri tapusu için gerekli evraklar :

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (emlakçı adına)

-
İşyeri Tapusu İçin Gerekli Evraklar
-

İşyeri alım satım işlemleri sırasında tapu dairesi işyeri tapusu için gerekli evraklar listesi sunuyor. Bu evrakları temin etmeniz durumunda işyerleri için tapu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz.


"İşyeri Tapusu İçin Gerekli Evraklar!" haberine ait yorum yok

Yorum Yap