İzmir Menderes Belediyesi’nden Satılık Arsa

02 Nisan 2016
PAYLAŞ
İzmir Menderes Belediyesi’nden Satılık Arsa

Menderes Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan arsasını 2.9 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kemalpaşa mahallesi 65 ada 5 parselde yer alan arsayı satışa çıkarıyor. 417 metrekare yüzölçümüne sahip olan arsanın muhammen bedeli 2 milyon 919 bin TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsanın ihalesi 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 09:05'te İzmir Menderes Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. İhale şartnamesi bin TL karşılığında Menderes Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira servisinden temin edilebilir.

asdasda

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan örneği
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)
d) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekaletname.
f) Geçici teminat makbuzu vermek (2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekaleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekaletname
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.


"İzmir Menderes Belediyesi’nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap