İzmir Seferihisar Belediyesi’nden 3.5 Milyon TL’ye Satılık Arsa

İzmir Seferihisar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

03 Şubat 2016
İzmir Seferihisar Belediyesi’nden 3.5 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Seferihisar Belediyesi turizm tesis alanı imarlı arsasını 3 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Seferihisar Belediyesi, mülkiyeti kendine ait olan Seferihisar Mersinalanı'nda yer alan arsasını satışa çıkarıyor. İmar planında turizm tesis alanı olarak kayıtlı olan ve 3 bin 999 metrekare büyüklüğe sahip olan arsa için toplam 3 milyon 500 bin TL muhammen bedel isteniyor.

Satışa söz konusu arsanın ihalesi 17 Şubat 2016 tarihinde saat 11:00'da Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacak. Arsa üzerinde ruhsatsız olarak 200 metrekare restoran, 54 metrekare mutfak, 300 metrekare tuvalet ve garaj, 28 metrekare tek katlı bina, 16 metrekare büfe ve 2 adet 54 metrekare bungalov ev ve ayrıca, sözleşme başlangıç tarihi 26/06/2006 olan ve kira süresi encümen kararı ile uzatılan kiracı bulunuyor.

Arsa üzerinde otel, tatil köyü, motel, pansiyon, kamping vs. konaklama tesisleri ile termal kür tesisleri yapılabiliyor anca devre mülk yapma imkanı tanınmıyor. Turizm tesis alanlarında; min. Parsel=7.000 m² Hmax = 5 kat (17,50 m) Emsal max = 0,45, Termal kür tesisi yapılması durumunda Emsal = 0,60, Pansiyon yapılması durumunda Emsal = 0,30 (2 kat) olarak belirlendi.

seferihisar

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;

- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
- Nüfus sureti (gerçek kişiler için )
- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü oranında olup 135.270,00 (Yüzotuzbeşbinikiyüzyetmiştürklirası) dır.
- Şartname alındı makbuzu
- Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname
- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
- Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kocaeli Defterdarlığı, Gebze ve Başiskele’de 3 arsa satacak

Kocaeli Defterdarlığı, Gebze ve Başiskele’de 3 arsa satacak

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü ve Gebze Emlak Müdürlüğü,

23 Ekim 2017


Tüm konutlar deprem sigortalı oluyor

Tüm konutlar deprem sigortalı oluyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada Türkiye'deki tüm konut ve b

22 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.