Kadıköy Belediyesi Merdivenköy Arsasını İhaleye Çıkarıyor!

İstanbul Kadıköy'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

09 Eylül 2015
Kadıköy Belediyesi Merdivenköy Arsasını İhaleye Çıkarıyor!

Kadıköy Belediyesi, Merdivenköy’deki 205 bin metrekare arsayı ihaleye çıkarıyor. İşte Kadıköy Belediyesi Merdivenköy ihalesinin detayları…

HABER: ŞENGÜL KIRMIZITAŞ

Kadıköy Belediyesi, Merdivenköy’de konumlanan belediyeye ait 205 bin metrekare arsayı ihaleye çıkarmaya hazırlanıyor. Belediye ihale tarihi olarak 3 Eylül’ü açıklamıştı. İhale, şartnamede yapılması gereken değişiklik nedeni ile 29 Eylül 14:00’a ertelendi.

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi 287 pafta, 2255 ada, 22 sayılı arsa kat karşılığı yapılacak. Yapılacak inşaatta yüzde 60 Kadıköy Belediyesi’ne, yüzde 40 ise yüklenici firmaya kalacak.

9 Eylül 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; 2 milyon 91 bin 500 TL muhammen bedel üzerinde Kadıköy Belediyesi’ne kalacak olan 492 bin metrekare net daire sayısı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre 3 Eylül Perşembe günü saat 14:00’da yapılacak olan ihale, ihale şartnamelerinde yapılması gereken değişiklikler nedeniyle iptal edildi.

İhale ilanının detayları şöyle; “ Söz konusu taşınmazın 2.091.500,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilmesi ve mevcut İmar Durumu şartlarına göre yapılacak inşaatın % 60 Kadıköy Belediyesine, % 40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi esasına göre Emsal Kullanım Alanının kabulü ve tekliflerin 144.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre 29.09.2015 Salı günü saat:14:00’ de yeniden ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir. Geçici teminat 62.745,00.-TL, dosya satış bedeli 500,00.TL’ dir.

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın % 60 Kadıköy Belediyesine %40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 29/09/2015 Salı günü, saat 14:00’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki No:2 Kadıköy – İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince yapılacaktır. Şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar 500,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.

İsteklilerin;
a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı)
c) Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,
d) Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi,
e) Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,
f) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması ( Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olacaktır),
g) İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
h) Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde alınacaktır.)
ı) Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Bakan Ağbal: Hazine taşınmazları vatandaşa satılabilecek

Bakan Ağbal: Hazine taşınmazları vatandaşa satılabilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, fahiş tutarlarda belirlenen ve vatandaşların tepki gösterdiği emlak vergis

23 Ekim 2017


Ayşe Fügen Arda: Türkiye’de Lüks Konut Talebi Artıyor

Ayşe Fügen Arda: Türkiye’de Lüks Konut Talebi Artıyor

Lüks konut uzmanı Ayşe Fügen Arda, “Türkiye’de lüks konuta olan talep her geçen gün artıyor ancak lü

23 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.