Kadıköy Caferağa Cami Alanı İmar Planı Askıda

17 Kasım 2015
PAYLAŞ
Kadıköy Caferağa Cami Alanı İmar Planı Askıda

Kadıköy Caferağa Mahallesi Rıhtım mevkii, "Cami Alanı" amaçlı 1 paftalık 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 2 paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylandı...

Kadıköy Caferağa Mahallesi, Rıhtım Mevkii, Camii Alanı amaçlı 1 paftalık 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 2 paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bakanlık tarafından onaylandı.

PLAN NOTLARI
1.3830 sayılı kanun ile değişik 3621 sayılı "Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.
2.İnşaat ve işletme dönemlerinde 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden çıkarılan çevresel etik değerlendirmesi yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulacaktır.

3.İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde çevresel değerlerin korunması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden çıkarılan Hava Kalitesinin Korunması, Su Kirliliği Kontrolü, Katı Atıkların Kontrolü ve Gürültü Kontrolü yönetmeliklerinde belirtilen esaslara uyulacaktır.

4.Genel Kurmay Başkanlığı'nın 28 Şubat 2005 gün ve 0925-156-05/PI. Hrk. D.M.M.H.Ş. (As.Güv.) 3135218 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.

5.Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafından yapılması planlanan tüm kıyı yapılarına ait uygulama projeleri (gerekli hesap ve tüm teknik detaylar ile birlikte) 3348 sayılı kanunun 9.maddesi uyarınca Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar, Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü'ne onaylanmak üzere verilecek ve Demiryollar, Limanlar, Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü onaylı uygulama projesine uygun duruma getirilecektir.

PLAN NOTLARININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Kadıköy Caferağa Cami Alanı İmar Planı Askıda" haberine ait yorum yok

Yorum Yap