Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden 2.3 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Kahramanmaraş Onikişubat'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

21 Nisan 2016
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden 2.3 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Onikişubat'taki arsasını 2 milyon 348 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Onikişubat Pınarbaşı mahallesindeki arsasını satışa çıkarıyor. 2 bin 135 metrekare alana sahip olan arsanın muhammen bedeli 2 milyon 348 bin 500 TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsanın ihalesi 3 Mayıs 2016 tarihinde saat 14:10'da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda gerçekleşecek. İhale şartnamesi 100 TL karşılığında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

onikişubat

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a. İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,
b. Geçici teminat belgesi.
c. İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekâleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri (aslı)
d. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.
e. İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;
- Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi
- Ticaret Sicil Gazetesi
- Şirket yetkilisine ait imza sirküsü
- İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.
- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.
f. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat