Kahramanmaraş Türkoğlu Malmüdürlüğü'nden Satılık Arsa

20 Mayıs 2016
PAYLAŞ
Kahramanmaraş Türkoğlu Malmüdürlüğü'nden Satılık Arsa
Türkoğlu Çakallıçullu mahallesinde yer alan arsa 6.8 milyon TL'ye satışa çıkıyor...

Türkoğlu Marmüdürlüğü, Kahramanmaraş Türkoğlu Çakallıçullu mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 27 bin 450 metrekare alana sahip olan arsa için 6 milyon 804 bin 500 TL isteniyor.

Satışa söz konusu arsanın ihalesi 31 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak. İhale saat 10:00'da Türkoğlu Malmüdürlüğü makam odasında gerçekleşecek. Arsanın bedeli yüzde 25'i peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanarak 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilecek.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Geçici teminatı
b) İkametgah belgesi,
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini,
ç) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzelkişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekiyor.

"Kahramanmaraş Türkoğlu Malmüdürlüğü'nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap