Karabük Belediyesi'nden Satılık 59 Adet İşyeri

23 Ağustos 2016
PAYLAŞ
Karabük Belediyesi'nden Satılık 59 Adet İşyeri
Karabük Belediyesi 100. Yıl Yaşam Kompleksi'nde yer alan 59 işyerini 33 milyon TL bedelle satışa çıkarıyor...

Karabük Belediyesi 100. yıl mahallesi 1003 nolu cadde üzerinde yükselen 100. Yıl Yaşam Kompleksi'ndeki toplam 59 işyerini satışa çıkarıyor. 1262 ada 1 parsel ve 1059 ada 2 parsel üzerinde yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerinde yükselen kompleksin pazar yeri hariç dükkanları ihaleyle satılacak.

Satışa söz konusu dükkanların 40 tanesi A blok, 19 tanesi ise B blokta yer alıyor. Büyüklükleri 50 ila 196 metrekare arasında değişen dükkanlar zemin kat, 1. kat ve 2. katta bulunuyor.

İşyerlerinin ihalesi 8 Eylül 2016 Perşembe günü saat 15:00'da yapılacak. İhale Karabük Belediyesi Encmen toplantı salonunda gerçekleşecek. İşyerlerinin KDV hariç muhammen bedeli 33 milyon TL olarak belirlendi.

İhaleye katılmak için gereken belgeler;

1) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.
3) Şartname alındığına dair belge
4) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt sureti
5) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi
6) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2016 yılında alınmış olacak
7) İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
8) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2016 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge
9) Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
10) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

"Karabük Belediyesi'nden Satılık 59 Adet İşyeri" haberine ait yorum yok

Yorum Yap