Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'nden Satılık 2 Arsa

19 Temmuz 2016
PAYLAŞ
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'nden Satılık 2 Arsa
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki arsalarını toplam 6.9 milyon TL'ye 29 Temmuz'da ihaleye çıkarıyor...

Karayolları 5. (Mersin) Bölge Müdürlüğü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yer alan 2 arsasını satışa çıkarıyor.

Gaziantep Şehitkamil Küllü mahallesinde yer alan arsa 83 bin 150 metrekare büyüklüğe sahip. Muhammen bedeli 4 milyon 573 bin 250 TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 29 Temmuz'da saat 9:30'da yapılacak.

Kahramanmaraş Pazarcık Karabıyıklı'da yer alan arsanın büyüklüğü ise 107 bin 719 metrekare olarak belirlendi. Tahmini bedeli 2 milyon 369 bin 837 TL olan arsanın ihalesi 29 Temmuz'da saat 11:30'da gerçekleşecek.

Satışa söz konusu arsaların ihalesi Karayolları 5. (Mersin) Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda yapılacak. İhale şartnamesi Karayolları 5. (Mersin) Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden görülebilir ya da 200 TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A - Gerçek kişiler
a) Kanuni ikamet göstermesi
b) Nüfus cüzdan fotokopisi
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B - Tüzel kişiler
a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri makamlardan, 2016 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a) Geçici Teminata ait alındı belgesi
b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
c) İhale Dosyası alındı belgesi

D - Ortak girişimler
İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

"Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'nden Satılık 2 Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap