Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Bakırköy’de Satılık Arsa

İstanbul Bakırköy'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

08 Mart 2016
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Bakırköy’de Satılık Arsa

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Havalimanı'nın karşısında yer alan arsasını 4 milyon 237 bin 500 TL'ye satışa çıkarıyor...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü mülkiyeti kendine ait olan arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsa İstanbul Bakırköy Şenlik mahallesinde 278 ada 154 (eski 57) parselde yer alıyor.

565 metrekarelik arsanın tahmini bedeli 4 milyon 237 bin 500 TL, geçici teminat bedeli ise 127 bin 125 TL olarak belirlendi. Arsanın ihalesi 22 Mart 2016 tarihinde saat 14:00'da Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.

ihale

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
b) Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden),
c) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
d) Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,
e) Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
h) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
i) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
j) Yer görme belgesi (iştirak eden tarafından imzalı)HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Hem tasarım ve konumuyla hem de cazip ödeme seçenekleriyle yatırımcıların dikkatini çeken Polat Ev G

19 Ekim 2017


İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı, Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde konumlanan arsanın satışı için

19 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.