Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Silivri’de Satılık Arsa

25 Aralık 2015
PAYLAŞ
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Silivri’de Satılık Arsa

Karayolları Genel Müdürlüğü Silivri'de yer alan 80 bin 80 metrekarelik arsasını 2 milyon 802 bin 800 TL'ye satışa çıkarıyor...

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul Silivri'de Kadıköy köyü Tavşantepe mevkiinde yer alan 7 pafta, 261 (20.100 metrekare), 262 (7.600 metrekare) ve 2451 (52.380 metrekare) parsel nolu toplam 80 bin 80 metrekarelik arsayı satışa çıkarıyor.

Satışa söz konusu arsanın ihalesi kapalı teklif usulüyle 19 Ocak 2016 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. İhale Karayolları Genel Müdürlüğünün İnönü Bulvarı No: 14 (D Blok 1. Kat No: 115 Nolu Oda) Yücetepe/ANKARA adresinde gerçekleşecek.

Toplam bedeli 2 milyon 802 bin 800 TL olan arsaların ihale şartnamesini 280 TL karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğünün (D Blok 1. Kat 113 No lu Oda) İnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe/ANKARA adresten satın alabilirsiniz.

İhaleye katılacak olan kişilerden istenen belgeler

1) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
2) Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,
3) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
4) Tüzelkişi olunması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
5) İmza sirküleri vermesi,
- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
- Tüzelkişi olması halinde, tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
6) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, noter tasdikli vekaletname ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
7) Bu ilanda yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
8) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,
9) Teklif mektubu,
10) Bu işe ait şartnamenin her sayfasının imzalanması, ilgili yerlerinin doldurulması ve onaylanması


"Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Silivri’de Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap