Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12 Dükkanını Kiraya Çıkarıyor

03 Ekim 2016
PAYLAŞ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12 Dükkanını Kiraya Çıkarıyor
Kayseri Melikgazi'de bulunan Düvenönü alt geçidindeki 12 dükkan 10 yıllığına kiraya veriliyor...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düvenönü alt geçidinde yer alan 12 dükkanını toplu halde 10 yıllığına kiraya çıkarıyor. Dükkanların ihalesi 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 14:30'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhaleye dair şartname 100 TL karşılığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

İhaleye söz konusu 12 dükkan için istenen 10 yıllık muhammen bedel 2 milyon 580 bin TL. Geçici teminatı 77 bin 400 TL olarak belirlenen dükkanlar için 50 bin TL ek teminat isteniyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
c) Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz
d) Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
e) Noter tasdikli imza sirküleri.
f) Şartname bedelinin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
g) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12 Dükkanını Kiraya Çıkarıyor" haberine ait yorum yok

Yorum Yap