Kayseri Büyükşehir Belediyesi 49 Dükkanını Kiraya Veriyor

11 Mart 2016
PAYLAŞ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 49 Dükkanını Kiraya Veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 49 dükkanını 10 yıllığına kiraya veriyor...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 49 dükkanını 10 yıllığına kiraya veriyor. Orduevi önü, Melikgazi ve Kocasinan alt geçitlerinde yer alan dükkanların 10 yıllık muhammen bedeli 8 milyon 151 bin 800 TL olarak belirlendi.

Söz konusu dükkanların kiralama ihalesi 30 Mart 2016 tarihinde saat 14:00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi encümen salonunda yapılacak. İhaleye dair şartname Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

kayseri

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)
c - Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz
ç - Gerçek kişilerde ikametgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
d - Noter tasdikli imza sirküleri.
e - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.


"Kayseri Büyükşehir Belediyesi 49 Dükkanını Kiraya Veriyor" haberine ait yorum yok

Yorum Yap