Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Kiralık Market Yeri

Kayseri Sakadatcılar sitesindeki market yeri 10 yıllığına kiraya çıkarılıyor...

18 Ağustos 2016
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Kiralık Market Yeri Kayseri Sakadatcılar sitesindeki market yeri 10 yıllığına kiraya çıkarılıyor...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Tacettin Veli Mahallesi Sakadatcılar sitesindeki market yerini kiraya çıkarıyor. Söz konusu market yeri 867,71 metrekare zemin kat ve 784,86 metrekare bodrum kattan meydana geliyor.

KDV hariç 10 yıllık muhammen bedeli 2 milyon 500 bin TL olan market yerinin ihalesi 31 Ağustos 2016 günü saat 14:00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
- Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.