Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa

13 Ağustos 2016
PAYLAŞ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir'deki 4 arsasını 12 milyon 800 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocasinan Beyazşehir'de yer alan 4 arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsaların 3 tanesi konut+ticaret 1 tanesi akaryakıt ve servis istasyonu imarlı olarak kayıtlı.

Satışa söz konusu arsaların ihalesi 28 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 14:00 ve 14:30'da gerçekleşecek. İhale Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

İhaleye dair şartname 100 TL karşılığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)
c - Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç - Tüzel kişiliklerde Noter tasdikli imza sirküleri.
d - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
e - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap