Kayseri Defterdarlığı’ndan Satılık 3 Arsa

11 Şubat 2016
PAYLAŞ
Kayseri Defterdarlığı’ndan Satılık 3 Arsa

Kayseri Defterdarlığı hazineye ait olan 2 arsa ve 1 tarlayı toplam 8 milyon 266 bin 540 liraya satışa çıkarıyor...

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü hazineye ait olan 3 arsayı satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsalar Kocasinan Oymaağaç ve Melikgazi Mimarsinan'da yer alıyor. Satışa söz konusu gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 8 milyon 266 bin 540 lira olarak belirlendi.

Söz konusu arsaların ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Kayseri Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

kayseri

İhaleye katılacak olan istekliler her gayrimenkul için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri gerekiyor.

Başka şahıs adına ihaleye iştirak edecekler ise noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor.


"Kayseri Defterdarlığı’ndan Satılık 3 Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap