Kayseri Talas Belediye’sinden Satılık 2 Arsa

Kayseri Talas'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

17 Mart 2016
Kayseri Talas Belediye’sinden Satılık 2 Arsa

Kayseri Talas Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 2 arsayı satışa çıkarıyor...

Kayseri Talas Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan 2 arsayı 30 Mart 2016 saat 14:00’da ihale ile satışa çıkarıyor.

Biri akaryakıt ve LPG istasyonu arsası diğeri ise külte parsel olan taşınmazların ihalesi Nevin Akyurt hizmet binası encümen huzurunda yapılacak.

TALAS BELEDİYESİ

İHALE KATILIM ŞARTLARI
haleye katılacak isteklilerin;
A) GERÇEK KİŞİ İSE;
1) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
2) Vergi Levhası veya Vergi Kimlik Belgesi
3) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı İdare Yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)
4) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı,
5) Dosya alındı makbuzu
B) TÜZEL KİŞİ İSE;
1) Tebligat için ticari ikametgah belgesi,
2) Vergi Levhası
3) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü)
4) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
5) Dosya alındı makbuzu
C) ORTAK HÜKÜMLER
1) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,
3) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, (şirket ve hissedarları)
4) Geçici teminatın alındı makbuzu. Satış ihalesi geçici teminat miktarı muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir.
5) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,
6) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
D) ÖDEMELER
1) Akaryakıt istasyonu ve kütle parsel 1. taksit peşin 11 taksit
2) 1. taksitle ile birlikte katma değer vergisi ve diğer masraflar peşin alınır.
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte 30.03.2016 günü saat 12:00’dan önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.
Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


İnşaat Güven Endeksi'nde büyük bir düşüş yaşandı

İnşaat Güven Endeksi'nde büyük bir düşüş yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 2018 Eylül ayı güven endeksi verilerine göre

24 Eylül 2018


Yabancı yatırımcının Trabzon ilgisi her geçen gün artıyor

Yabancı yatırımcının Trabzon ilgisi her geçen gün artıyor

Trabzon, Türkiye’den konut satın alan yabancıların en çok tercih ettiği şehirler arasında bulunuyor.

24 Eylül 2018


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum