Kazan Belediyesi'nden Satılık Akaryakıt İstasyonu Arsası

09 Eylül 2016
PAYLAŞ
Kazan Belediyesi'nden Satılık Akaryakıt İstasyonu Arsası
Kazan Belediyesi 3 bin 20 metrekarelik akaryakıt istasyonu arsasını 906 bin TL satışa çıkarıyor...

Kazan Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Fatihi mahallesindeki akaryakıt ve LPG satış istasyonu arsasını satışa çıkarıyor. 3 bin 20 metrekare yüzölçümüne sahip olan arsa 229796 ada 9 parselde yer alıyor.

906 bin TL istenen arsanın ihalesi 23 Eylül 2016 tarihinde saat 11:20 gerçekleşecek. İhale Kazan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a - İkametgâh belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

"Kazan Belediyesi'nden Satılık Akaryakıt İstasyonu Arsası" haberine ait yorum yok

Yorum Yap