Keçiören Belediyesi Düğün Salonu ve Otopark Yapım İşini İhaleye Çıkarıyor

Ankara Keçiören'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

23 Mart 2016
Keçiören Belediyesi Düğün Salonu ve Otopark Yapım İşini İhaleye Çıkarıyor

Keçiören Belediyesi Kavacık Subayevleri ve Esertepe mahallelerinde düğün salonu, nikah salonu ve kapalı otopark inşaatı işini ihale ediyor...

Keçiören Belediyesi Kavacık Subayevleri mahallesi ve Esertepe mahallesinde düğün salonu, nikah salonu ve kapalı otopark yapım işini ihaleye çıkarıyor.

Kavacık Subayevleri Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ve imarın 33843 - 33844 adaları ile Çubuk Çayı arasında kalan 11 bin 770 metrekarelik alanda düğün salonu, nikah salonu inşaatı ihale edilecek. Söz konusu işin muhammen bedeli 9 milyon 727 bin 989 TL olup, ihalesi 27 Nisan 2016 tarihinde saat 15:40'da Keçiören Belediyesi encümen salonunda yapılacak.

Esentee mahallesi Aşık Veysel Caddesi ile Tarhanlar Caddesi köşesinde yer alan 2 bin 275 metrekarelik alanda düğün salonu ve nikah salonu yapılması işi ihale edilecek. Söz konusu yapım işinin muhammen bedeli 4 milyon 493 bin 550 TL olup, ihalesi 27 Nisan 2016 tarihinde Keçiören Belediyesi encümen salonunda gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A) Dış Zarf
- Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- Kanuni ikametgah Belgesi, (Gerçek kişiler için muhtarlıktan veya nüfus müdürlüklerinden alınmış belge, tüzel kişiler için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.)
- Teklif vermeye ve temsile yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve şartname bedeli
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,
- Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.)
- Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediye ile İcralık ya da Mahkemelik durumda olmadığına dair belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak.)
B) İç Zarf
- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesine uygun olacak.)HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Bodrum Emlak Müdürlüğünden Satılık Avlulu Ev!

Bodrum Emlak Müdürlüğünden Satılık Avlulu Ev!

Muğla Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, hazine adına kayıtlı olan bahçeli evi satışa çıkartıyor...

22 Nisan 2017


Sur Yapı Semt Bahçekent Satışa Çıktı!

Sur Yapı Semt Bahçekent Satışa Çıktı!

Bir Sur Yapı projesi olarak hayata geçen Sur Yapı Semt Bahçekent, İstanbul Avrupa yakası Esenyurt'ta

21 Nisan 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.