• Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi Düğün ve Nikah Salonu Yaptırıyor

Keçiören Belediyesi Düğün ve Nikah Salonu Yaptırıyor

Keçiören Belediyesi Esertepe mahallesinde Aşık Veysel Caddesi ile Tarhanlar Caddesi köşesinde yer alan arsası üzerinde düğün salonu ve nikah salonu yapım ve 15 yıllığına kiralama işini ihaleye çıkarıyor...

29 Ağustos 2016
Keçiören Belediyesi Düğün ve Nikah Salonu Yaptırıyor Keçiören Belediyesi Esertepe mahallesinde Aşık Veysel Caddesi ile Tarhanlar Caddesi köşesinde yer alan arsası üzerinde düğün salonu ve nikah salonu yapım ve 15 yıllığına kiralama işini ihaleye çıkarıyor...

Keçiören Belediyesi Esertepe mahallesinde 2 bin 275 metrekarelik arsası üzerine düğün salonu ve nikah salonu yaptırıyor. İdare tarafından hazırlanan mimari avan proje kapsamında hayata geçirilecek olan tesiste kapalı otoparkta yer alıyor.

Toplam 4 katlı ve brüt alanı 4 bin 735 metrekare olan bina ikinci bodrum kat, birinci bodrum kat, zemin kat, birinci normal kat olarak inşa edilecek. Tesisin inşasından sonra 15 yıllığında kiralaması da ihale kapsamında bulunuyor.

Kiralama işinin muhammen bedeli 4 milyon 446 bin 200 TL olan işin ihale 28 Eylül 2016 tarihinde Çarşamba günü saat 15:50'de Keçiören Beleditesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A) Dış Zarf-Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- Kanuni ikametgah Belgesi, (Gerçek kişiler için muhtarlıktan veya nüfus müdürlüklerinden alınmış belge, tüzel kişiler için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.)
- Teklif vermeye ve temsile yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve şartname bedeli
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,
- Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyeye borcu olmadığına dair belge, ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.)
- Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediye ile İcralık ya da Mahkemelik durumda olmadığına dair belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak.)
B) İç Zarf
- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesine uygun olacak.).


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat