Kira Bedelinin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Kira bedelinin tespiti konusunda bazen anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Bu durumlarda kira bedelinin tespit davası dilekçe örneği büyük önem arz ediyor.

02 Nisan 2015
Kira Bedelinin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Kira bedelinin tespiti konusunda bazen anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Bu durumlarda kira bedelinin tespit davası dilekçe örneği büyük önem arz ediyor.

Bazı durumlarda kiracı tarafından mülk sahibine kira tespiti davası açılabiliyor. Bu aşamada davacı kira bedelinin tespit davası dilekçesi yazması gerekiyor.

Aşağıda kira bedelinin tespit davası dilekçe örneği 2015 'i bulabilirsiniz.

Kira bedelinin tespit davası dilekçe örneği 2015 :

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.

2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.

3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

H. NEDENLER : 6570 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .

H. DELİLLER : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal

deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğim nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini saygıyla vekaleten dilerim. …/…/….

Davacı Vekili

Av.

-

Kira Bedelinin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

-

Kira Bedelinin Tespiti Davası Nerede Görülür ?

Kira bedelinin tespit davası Sulh Hukuk Mahkemeleri'nin görevi kapsamındadır. Bu yüzden kira bedelinin tespit davası Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde açılır. Söz konusu davanın, kiralanan mülkün ikamet ettiği bölgenin bağlı olduğu mahkemede veya sözleşmeyle belirlenen bir yer mahkemesi varsa bu mahkemede açılması zorunludur.

Kira Bedelinin Tespiti Davası Süreci Nasıl İşler ?

Kira bedelinin tespiti davası her zaman açılabilir yani herhangi bir süreye bağlı değildir. Yalnızca bu konuda dikkat edilmesi gereken bir husus vardır; davacı, yeni kira dönemi başlangıcından 15 gün öncesinden davalı tarafa ihtarnamenin iletilmesi ya da kira bedelinin tespiti dava dilekçesinin tebliğ etmek zorundadır Aksi durumlarda sonraki kira döneminin kira bedelinin tespiti baz alınabilir.

Kira bedelinin tespiti davası tüm delillere açıktır. Kira kontratının yazılı olarak yapıldığı durumlarda, davacı tarafından ihtar çekilmişse ihtarname delil olarak gösterilebilir. Bu aşamada delil özelliğine sahip olan kira kontratı ve ihtarname acele ile mahkemeye sunulmalıdır. Davanın iki tarafı da örnek gösterebilecek diğer taşınmazlarına ait kira kontratlarını dava dosyasına önceden kanıt/delil olarak sunması en uygun işlem olur.

Ortada yazılı bir kira kontratı yoksa yani taraflar aralarında sözlü bir anlaşma yapmışsa kiracı ve mülk sahibi kira başlangıç tarihi ya da kira şartları hususunda anlaşmazlığa düşebilir. Bu aşamada anlaşmazlık yaşanan konular hakkında taraflar mahkemeye tanık gösterebilir.

Deliller mahkeme tarafından derlendikten sonra davanın tarafları emsal ve rayice göre kira bedelinin tespitini isteyip keşif deliline dayanırlarsa keşif kararı verilir ve keşif icra edilir. Keşifte varsa rayiç bedel belirlenir, rayiç oluşmamış ise emsal uygulaması yapılır, uygun emsalde tespit olunamaz ise ÜFE endeksi uygulanmak suretiyle kira bedelinin tespiti yapılır.

Bilirkişi raporuna tebliğden itibaren tarafların bir hafta içerisinde itiraz hakkı vardır.

Kira Bedelinin Tespiti Davası Temyiz İşlemi

Kira bedelinin tespiti davasının kabul ya da reddedilen tutarı temyiz sınırı üzerinde olduğu durumlarda mahkemenin verdiği karara tebliğ süresi itibari ile 8 günlük zaman diliminde temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz işlemi olmazsa mahkemenin verdiği kira bedelinin tespiti davası kabul edilir ve bu karar resmi olarak kesinleşir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Konutta KDV indirimi ne zaman bitiyor?

Konutta KDV indirimi ne zaman bitiyor?

İnşaat sektöründe yapılan düzenleme ile vergi oranları düşürülmüştü. Peki, konutta KDV indirimi ne z

10 Eylül 2017


Konut kredisi faiz oranları güncellendi

Konut kredisi faiz oranları güncellendi

Eylül 2017'de konut kredisi faiz oranları bazı bankalarca güncellendi. İşte güncel haliyle konut kre

10 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.