Kira Kontratında Olması Gerekenler

Kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan kira kontratında olması gerekenler nelerdir? İşte yanıtı...

24 Haziran 2015
Kira Kontratında Olması Gerekenler

Kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan kira kontratında olması gerekenler nelerdir? İşte yanıtı...

Kira kontratında mutlaka olması gerekenler, ev saihib ile kiracı arasında imzalanan kira kontratının yasal sayılabilmesi için gereklidir.

Kira kontratında olması gerekenler şöyle sıralanabilir :

- Tarafların kimlik bilgileri

- Tarafların iletişim bilgileri

- Taşınmazın güncel durumu

- Kira kontratı maddeleri

KİRACI HAKLARI 2015

Peki, kira kontratında hangi maddeler yer alır? Kira kontratının genel ve özel şartları neleri kapsıyor? İşte yanıtı...

KİRA KONTRATI ÖRNEĞİ

Kira kontratı örneği:

Dairesi - (Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılır)

Mahallesi - (Buraya tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılır)

Cadde/Sokağı - (Cadde veya sokak yazılır)

Numarası - (Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılır)

Kiralananın cinsi

Apartman dairesi

Kiralayan - (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılır)

Kiralayanın T.C. Kimlik No - (Kiraya verenin T.C. Kimlik Numarası yazılır)

Kiralayanın Adresi - (Kiraya verenin tam adresi yazılır)

Kiracı - (Kiracının tam adı ve soyadı yazılır)

Kiracının T.C. Kimlik No - (Kiracının T.C. Kimlik Numarası yazılır)

Kiracının Adresi - (Kiracının tam adresi yazılır)

Akdin Başlangıç Tarihi (Kira kontratının başlangıç tarihi yazılır)

Akdin Süresi - (Kira kontratının süresi yazılır)

Yıllık Kira Bedeli - (Kira bedelinin yıllık toplamı yazılır)

Aylık Kira Bedeli - (Her ay ödenecek kira bedeli yazılır)

- Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Her ayın .... günü akşamına kadar peşin olarak;

- Kiralananı Kullanım Şekli - (Yalnızca mesken (konut) olarak)

- Kiralananın Durumu - (Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir)

- Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı...

- Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

- Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

- Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

- Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

- Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

- Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

- Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

- Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

- Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

- Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

- Kiracı, kira kontratının sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

- Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

- Kiracı, kira kontratının sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

- Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

- Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, kontratı bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

- Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve kontrat bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

- Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

Kira Kontratı 2015 İndir

-

Kira Kontratında Olması Gerekenler

-

Yukarıda yer alan kira kontratında olması gerekenler maddeler halinde sıralanmıştır. Yasal çerçeve dışına çıkmamak suretiyle kira kontratına özel maddeler eklenebilir ya da mevcut maddelerde tarafların rızası dahilinde güncellemeler yapılabilir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Beyanname Vermeme Cezası 2016

Beyanname Vermeme Cezası 2016

Beyanname vermeme cezası 2016 ne kadar sorusunun yanıtı haberimizde görebilirsiniz...

11 Nisan 2016


Yeni Borçlar Kanunu Kira Artış Oranı

Yeni Borçlar Kanunu Kira Artış Oranı

Yeni Borçlar Kanunu ile kira artışı oranı yeniden düzenlendi. İşte Yeni Borçlar Kanunu kira artışı h

06 Nisan 2016


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat