Kocaeli Başiskele Belediyesi'nde Satılık 15 Tarla

09 Eylül 2016
PAYLAŞ
Kocaeli Başiskele Belediyesi'nde Satılık 15 Tarla
Kocaeli Başiskele Belediyesi 15 adet tarlasını 13 milyon 393 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Başiskele Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 15 adet tarlasını satışa çıkardı. Satışa söz konusu tarlalar Fatih mahallesinde yer alıyor.

Toplam 267 bin 875 metrekare yüzölçümüne sahip olan tarlalar için 13 milyon 393 bin 763 TL+KDV isteniyor. Geçici teminatı 401 bin 812 TL olan tarlaların ihale şartnamesi bin TL karşılığında Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Birimi'nden temin edilebilir.

İhale 26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 10:00'da gerçekleşecek. İhale Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonunda yapılacak.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması.

"Kocaeli Başiskele Belediyesi'nde Satılık 15 Tarla" haberine ait yorum yok

Yorum Yap