Kocaeli Başiskele Belediyesi’nden Satılık 26 Adet Arsa

01 Nisan 2016
PAYLAŞ
Kocaeli Başiskele Belediyesi’nden Satılık 26 Adet Arsa

Başiskele Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 26 arsasını satışa çıkarıyor...

Başiskele Belediyesi 26 adet arsasını satışa sunuyor. Başiskele Seymen, Yeniköy merkez, Sepetlipınar, Yeşilkent, Yeşilyurt, Döngel merkez, Damlar, Mehmetağa, Şehitekrem ve Yaylacık mahallelerinde yer alıyor.

Satışa söz konusu arsaların ihale tarihi ve saatleri aşağıdaki tabloda belirtiliyor. İhaleler Başiskele Belediyesi Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonunda (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ) yapılacak.

İhale şartnameleri 500 TL karşılığında Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinde yer alan Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Birimi'nden temin edilebilir.

başiskele

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1) Dış zarf
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması


"Kocaeli Başiskele Belediyesi’nden Satılık 26 Adet Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap